Letinský rybník - soukromý rybářský revír


Přejdi na obsah

Pravidla lovu

Pravidla lovu


Lov probíhá nonstop. Při lovu musí být rybář přítomen u prutů. Každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.

Rybář je povinen mít u sebe desinfekci pro ryby. Lze si ji za poplatek (asi 100 Kč) zakoupit u rybníka. Lovit lze pouze na háčky bez protihrotu. Zákaz lovu na srkačky. Zakrmování je povoleno pouze ze břehu, nikoliv z lodičky, aby nedocházelo k překrmování ryb a zvýšila se tak aktivita ryb v rybníce.

Nové

  • Je zakázáno používat sak na ryby a háček s protihrotem.
  • Lov na dravce je již zahájen (je povoleno v tomto případě vláčení a jednoháček s protihrotem).
  • Je povolena originální zavážecí lodička k tomuto účelu vyráběná.
  • Krmení z lodě je povoleno - kukuřice, pšenice, řepka pouze v převařeném stavu.
  • Povinná podložka pod ryby pouze na nožičkách pro šetrné zacházení s rybou.
  • Jeseteři se nesmějí vyndavat na mola. Focení jen ve vodě, kvůli ijejich bezpečí.


Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům (správce rybníka a osoby ze seznamu vyvěšeného na cedulkách podle rybníka) na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování
rybníkářského řádu, umožnit nahlédnutí do osobního či dodávkového automobilu, batohu či vezírku ve vodě, v případě potřeby poskytnout podporu a pomoc.

Dodržování uvedených pravidel a rybářského řádu je nutné pro udržování pořádku a klidu a pohody všech rybářů u vody. Jejich nedodržování může mít za následek odebrání povolenky bez náhrady a vykázání od vody.

Na ukázněné a pořádkumilovné rybáře se upřímně těšíme a věříme, že odjedete z našeho revíru domů spokojeni a rádi se k nám znovu vypravíte zabojovat si s kapitálními kousky. Také věříme, že chápete úpravu pravidel lovu, která odpovídá obvyklým zvyklostem na ostatních sportovních rybnících a přispěje k dokonalejším zážitkům z lovu.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku